Usposabljanje in certifikat za DPO, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Odgovorili vam bomo na vprašanja, katere aktivnosti mora izvajati DPO, kako poskrbeti za varnostno politiko, informacijsko varnost ter kako naredite revizijo, kako ozaveščate sodelavce in s tem poskrbite za skladnost, v sklopu praktično naravnanega tečaja pa pridobite tudi vso potrebno znanje za opravljanje izpita za certificiranega DPO.

Osnovne informacije

Vsebina izobraževanja

DPO oseba je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, katere naloga je preverjanje skladnosti organizacij z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

TÜV Austria servis organizira usposabljanja za certificiranega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO – Data Protection Officer).

Odgovorili vam bomo na vprašanja, katere aktivnosti mora izvajati DPO, kako poskrbeti za varnostno politiko, informacijsko varnost ter kako naredite revizijo, kako ozaveščate sodelavce in s tem poskrbite za skladnost, v sklopu praktično naravnanega tečaja pa pridobite tudi vso potrebno znanje za opravljanje izpita za certificiranega DPO.

Omogočamo vam tudi opravljanje preizkusa znanja po akreditiranem postopku za pridobitev certifikata DPO. Odločite se lahko za tečaj, izpit ali oboje!

Usposabljanje traja 5 dni, predavajo pa strokovnjaki s področja GDPR, IT in prava.

Zakaj se udeležiti usposabljanja?
Pokrivamo 5 vsebinskih modulov v 5 dneh.
Pridobite vso potrebno znanje o GDPR in nalogah DPO-ja.
Pregled nad področji, ki jih GDPR pokriva.
Izboljšajte nivo uspeha pri izvajanju sprememb.
Kako reagirati v primeru inšpekcijskega nadzora?
Izvedemo praktične študije primerov.
Ozaveščanje zaposlenih in skupna sinergija k skladnosti.
Izdelava ocene učinka na varstvo osebnih podatkov.
Komu je delavnica namenjena?
Vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva.
Vsem, ki se srečujejo z obdelavo os. podatkov.
Če imate željo postati DPO.
Vodje varnostnih oddelkov.
IT managerji in IT svetovalci podjetjem.
Razvijalci programske opreme.
CISO (Chief Information Security Officers).
Pravniki in odvetniki.
Znanstveniki in strokovnjaki, ki vidijo možnost za razvoj svoje karierne poti na tem področju.
Moduli usposabljanja
Udeleženci spoznajo in na praktičnih primerih preizkusijo naslednje vsebine:

Modul 1

Pravna ureditev varstva osebnih podatkov (slovenska zakonodaja in regulativa na področju EU).
Zgodovina ureditve varstva osebnih podatkov in nove zakonodajne usmeritve.
Vrste osebnih podatkov.
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (struktura, namen, vsebina).
Temeljni pojmi in praktična uporaba Uredbe.
Namen obdelave osebnih podatkov s praktičnimi primeri.

Modul 2

Pojem upravljavca/obdelovalca.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (imenovanje, položaj, obveznosti).
Najemanje storitev DPO (vsebina pogodbe, opredelitev obveznosti).
Naloge DPO.
Konflikt interesov.
Študije praktičnih primerov.
Kako se izvaja nadzor skladnosti z GDPR.
Privolitev (zakonitost obdelave, pogoji za privolitev, posebnosti, ki veljajo za otroke).
Modul 3

Informacijska varnost.
Varnostni incidenti in kršitve.
Standardi na področju informacijske varnosti in osebnih podatkov.
Varnostna politika.
Zagotavljanje informacijske varnosti (SOC).
Revizija informacijskega sistema.
Modul 4

Prepoznava varnostnega incidenta v praksi.
Varnostni incident v. kršitev.
Prijava kršitve, obvestilo prizadetim.
Inšpekcijski nadzor (obveznosti upravljavca, obdelovalca, DPO).
Modul 5

Kako ozaveščati zaposlene?
Kontrola in nadzor nad osebnimi podatki.
Certificiranje, sprejem kodeksa.
Kako izvesti uskladitev z GDPR?
Izdelava ocene učinka na varstvo osebnih podatkov (praktični primer).

Kontaktirajte nas

Ne zamudite priložnosti za izboljšanje vašega poslovanja! Izpolnite povpraševanje in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali na poti do pridobitve certifikata.

Ponudba certifikatov in storitev certificiranja

Pošljite povpraševanje

Ne zamudite priložnosti za izboljšanje vašega poslovanja! Izpolnite povpraševanje in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali na poti do pridobitve certifikata.

Usposabljanje in certifikat za DPO, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Termini: Po dogovoru

Odgovorili vam bomo na vprašanja, katere aktivnosti mora izvajati DPO, kako poskrbeti za varnostno politiko, informacijsko varnost ter kako naredite revizijo, kako ozaveščate sodelavce in s tem poskrbite za skladnost, v sklopu praktično naravnanega tečaja pa pridobite tudi vso potrebno znanje za opravljanje izpita za certificiranega DPO.
Usposabljanje in certifikat za DPO
Close