ISO 9001

ISO 9001, certificiranje sistemov vodenja kakovosti

ISO 9001 je uveljavljen in mednarodno priznan standard za certificiranje sistemov kakovosti. S certifikatom ISO 9001 naredite ogromen korak naprej pri zadovoljstvu tako strank kot tudi preostalih členov oskrbne verige. Certifikat vam zagotavlja optimizacijo vaših procesov in s tem izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Informacije o certifikatu

ISO 9001:2015 je uveljavljen in globalno priznan standard za certificiranje sistemov vodenja kakovosti. Z certificiranjem po standardu ISO 9001 poudarjate pomen zadovoljstva vaših strank in deležnikov, optimizacijo procesov in s tem povečanje konkurenčne pozicije vašega podjetja. Poleg tega standard predstavlja osnovo za stalne izboljšave v vašem podjetju in vam omogoča, da pokažete visok standard kakovosti vaših izdelkov in storitev.

Od mikropodjetij do večjih industrijskih podjetij, od ponudnikov storitev do proizvajalcev – ne glede na sektor ali vrsto podjetja, tudi vi se lahko certificirate v skladu z ISO 9001.

Zahteva se dokumentiran sistem vodenja kakovosti, ki je integriran in se uporablja v organizaciji.

Prednosti certificiranja

Kakovost je tisto, kar želi stranka! Z dokazljivim zadovoljevanjem te želje in preseganjem pričakovanj strank vam certificiranje po standardu ISO 9001:2015 pomaga narediti zahteve in potrebe vaših strank bolj pregledne. Pridobite prednost na trgu!

Učinkovit sistem vodenja kakovosti vodi do nižjih stroškov in večje učinkovitosti z optimizacijo procesov ter zmanjševanjem ali celo odpravo napak. Certificirana podjetja so vedno korak pred ostalimi s preglednimi procesi in ukrepi za stalno izboljšanje.

Sistem vodenja po standardu ISO 9001:2015 obsežno pomaga pri prepoznavanju tveganj in upravljanju znanja znotraj organizacije, pa tudi v njenem okolju. Z jasnimi cilji, procesi in odgovornostmi ne ustvarite le usmerjene korporativne kulture, ampak tudi povečate ozaveščenost in motivacijo svojih zaposlenih. Najdite pravo ravnovesje – s strokovnjaki iz TÜV AUSTRIA.

Dokumentacija zaradi dokumentacije? Sistem vodenja kakovosti je učinkovit le, če služi podjetju. Naši revizorji vam z revizijo in certificiranjem prinesejo največje možne koristi.

Certificiranje po standardu ISO 9001 s strani TÜV AUSTRIA uradno potrjuje vaše storitve, izdelke in samo organizacijo, ter tako zagotavlja zaupanje, ki ga trg zahteva.

Postopek certificiranja

Certificiranje običajno traja med tremi in petimi tedni. Vaše individualne potrebe in nujnost certificiranja upoštevamo že med načrtovanjem. Skupaj z vami določimo točen obseg, trajanje in stroške pred začetkom postopka. Zato vsak postopek certificiranja začnemo z uvodnim sestankom.

Uvodni sestanek

Na neobveznem in brezplačnem sestanku vam razložimo postopek pridobitve certifikata. Na tem sestanku bomo pojasnili:

 • Osnovne zahteve za vaše certificiranje
 • Cilje in koristi certificiranja
 • Primerjavo poslovnih podatkov in določitev obsega certificiranja
 • Razpravo o vaših specifičnih potrebah in željah
 • Določitev naslednjih korakov za certificiranje

Na podlagi tega sestanka prejmete individualno ponudbo, prilagojeno vaši organizaciji.

Naročilo

Če se strinjate z našo ponudbo, se naroči teleso za certificiranje. Po prejemu potrdila o naročilu se postopek certificiranja začne z usklajevanjem urnika z odgovornim revizorjem ali revizorji.

Predhodni pregled (po želji)

Na zahtevo se lahko izvede predhodni pregled. Vendar to ni bistvena zahteva za certificiranje. Na podlagi skupno določenega okvira se bodo pregledovala bodisi specifična področja in/ali procesi bodisi celotna situacija v vaši organizaciji. Tukaj bomo identificirali morebitne šibke točke v dokumentaciji in izvajanju sistema.

Revizija za certificiranje 1. stopnje

Ta revizija služi za ugotavljanje, ali ste primerni za certificiranje. Ocenjujejo se pogoji na določeni lokaciji in zbirajo potrebne informacije glede obsega.

Osredotoča se predvsem na:

 • Preverjanje dokumentacije za skladnost in popolnost v primerjavi z zahtevami standarda.
 • Stanje izvajanja sistema vodenja znotraj podjetja: Ali obstoječe vodstvo in raven izvajanja sistema vodenja v organizaciji omogočata certificiranje načeloma ali manjkajo kakšni ključni podatki?

Pred revizijo 2. stopnje se bo na podlagi pridobljenih spoznanj o vaši organizaciji in sistemu vodenja izdelal načrt revizije, ki bo skupno dogovorjen z vami.

Revizija za certificiranje 2. stopnje

Med to revizijo se preverja učinkovitost sistema vodenja v vašem podjetju. Opravljajo se naključni pregledi vseh zahtev na oddelkih in organizacijskih enotah ter vzdolž verige procesov.

Ta revizija temelji na:

 • Načrtu revizije
 • Ustreznem certifikacijskem standardu in/ali posameznih standardnih zahtevah, določenih v njem
 • Organizacijskih dokumentih
 • Splošnih in panogsko specifičnih načelih (zakoni, dodatni, panogsko specifični, potrebni standardi …)

Po analizi in oceni rezultatov boste obveščeni o izidu revizije in morebitnih pomanjkljivostih ali odstopanjih med končnim pregledom. V primeru pomanjkljivosti bodo določeni korektivni ukrepi. Nato bo revizijska ekipa ponovno preverila vzrok in morebitne specifične dokumentirane ukrepe.

Certifikat TÜV AUSTRIA

Dejansko certificiranje bo izvedlo telo za certificiranje TÜV AUSTRIA na podlagi uspešne revizije in poročanja na podlagi revizijskega poročila. Če so bile izpolnjene naslednje zahteve za certificiranje, ni razloga, da certifikat ne bi bil izdan pravočasno:

 • Dokumentacija in izvajanje sistema vodenja
 • Sporazum o certificiranju (potrditev ponudbe za certificiranje, pravil certificiranja in splošnih pogojev)
 • Pozitiven izid revizije in s tem povezano priporočilo vaše revizijske ekipe telesu za certificiranje

Certifikat se izda za obdobje 3 let. Da bi ohranili veljavnost certifikata skozi celotno obdobje, je treba opraviti letni nadzorni pregled z pozitivnim izidom (12 in 24 mesecev po izdaji certifikata).

Nadzorni pregledi

Letni nadzorni pregled preverja učinkovitost in nadaljnji razvoj sistema vodenja s pomočjo naključnega vzorčenja. Nadzorni pregledi so krajši od običajnega pregleda in pokrivajo pomanjkljivosti, odkrite na zadnjem pregledu, skupaj z različnimi ključnimi točkami zahtev v standardu.

Pregled za ponovno certificiranje

Ta je treba izvesti pred potekom veljavnosti certifikata (običajno po treh letih). V pregledu za ponovno certificiranje (pogosto imenovanem tudi ponovni pregled) se vse zahteve preverjajo naključno, enako kot pri certificiranju. Za ta ponovni pregled je potreben manjši napor kot za začetno certificiranje (približno 2/3 časa, potrebnega za začetno certificiranje).

Po pozitivni odločitvi o certificiranju se izda nov certifikat, veljaven za nadaljnja tri leta, ki ga je treba tudi potrditi z letnim nadzornim pregledom.

Kontaktirajte nas

Ne zamudite priložnosti za izboljšanje vašega poslovanja! Izpolnite povpraševanje in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali na poti do pridobitve certifikata.

Ponudba certifikatov in storitev certificiranja

Ponudba tečajev in seminarjev

Izobraževanja
Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
Cena: od 370,00
Prijava in več informacij
Ponudba
Usposabljanje: Reševanje neskladnosti z 8D METODO
Cena: od 265,00
Prijava in več informacij

Pošljite povpraševanje

Ne zamudite priložnosti za izboljšanje vašega poslovanja! Izpolnite povpraševanje in naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali na poti do pridobitve certifikata.
Close